Kontaktinformasjon

Berit Ahlbäck Konsulenttjenester i Praksis
St. Olavsvei 17a
4631 Kristiansand

Organisasjonsnummer 979 546 645 MVA

Telefon: (+47) 90 20 70 86
Mail:        berit@ahlback.no
Skype:    berit.noni

www.ahlback.no
Følg oss på Facebook

 


Berit Ahlbäck Konsulenttjenester i Praksis
http://www.ahlback.no