Styrearbeid - merarbeid eller en verdifull ressurs?Er styret en glemt ressurs? Behøver din bedrift et profesjonelt styre?

Berit Ahlbäck:

Berit Ahlbäck profesjonaliserer ditt styrearbeid og utvikler styrerommet til en strategisk ressurs.

Berit Ahlbäck gjennomfører dessuten aktivt strategiarbeid i ditt selskap og hjelper bedriften med å identifisere og gjennomføre strategier som gir varige konkurransemessige fortrinn, ved å utnytte og tilpasse bedriften til endringer i omgivelsene.

Det er en kjensgjerning at bedrifter som har aktive styrerepresentanter har langt bedre muligheter for å nå optimale resultater.

Ta kontakt for en uforbindtlig samtale om dine behov.

 

 


Berit Ahlbäck Konsulenttjenester i Praksis
http://www.ahlback.no