ReferanserNoen korte eksempler:

1. Ledelse - endringsledelse - konseptutvikling - byggeledelse - økonomi

Veletablert hotell på Østlandet slet med store driftskostnader, gammel bygningsmasse, nedslitte rom og en restaurant/spisesal som var utdatert. Berit Ahlbäck ble engasjert for å snu selskapet. I løpet av de første 12 månedene oppnådde bedriften en driftsavkastning på 42 %. Under hennes ledelse, tjente bedriften penger fra første måned. Berit drev og utviklet hotellet uten kassakreditt eller annen ekstern finansiering.

2. Ledelse - endringsledelse - konseptutvikling - økonomi

Et relativt nytt hotell, strategisk plassert på Østlandet, opplevde at hovedmarkedene forsvant så og si over natten! Som følge av den akutte markedssvikten fikk hotellet store utfordringer, kombinert med et enormt tidspress. Takket være iherdig innsats fra både eiere og ansatte, klarte vi å snu utviklingen gjennom konseptutvikling, målrettet salgsarbeid og utradisjonelle løsninger.

3. Konseptutvikling - markedsbearbeiding - økonomi - finansiering - systemer og rutiner - styrearbeid

Veletablert håndverksbedrift ønsket å vokse via strategisk samarbeid og nye markeder. Dette klarte vi å gjennomføre samtidig som vi strukturerte bedriften for en raskt voksende oppdragsmengde. Bedriften fikk etter hvert også behov for å utvide med moderne produksjonsmidler og større lokaler, og det ble gjennomført en total refinansiering av selskapet. Bedriften kom samlet bedre ut resultatmessig - iberegnet tillegg for byggelån og konvertering av leasingavtaler - enn før refinansieringen. Bedriften ble utnevnt til Gasellebedrift av Dagens Næringsliv.

4. Utvikling av styrearbeid i SMB-bedrifter

Vi har lang erfaring med å være første eksterne styreleder i SMB og gründerbedrifter. Vi har ledet og gjennomført profesjonalisering av bedriftsstyrer i flere bransjer og i ulike faser i livssyklusen. Dette har vært et viktig bidrag til positiv utvikling for de selskapene vi har deltatt i.

 


Berit Ahlbäck Konsulenttjenester i Praksis
http://www.ahlback.no