LøsningerMed tverrfaglige kompetanse og stort nettverk, kan vi spille på flere strenger samtidig! Dermed kan vi utvikle en helhetlig løsning for din bedrift, eller konsentrere oppmerksomheten mot særskilte problemområder.

Vi jobber sammen med selskapets nøkkelpersoner i prosessen og utvikler dermed et optimalt grunnlag for et vellykket resultat. Både på kort og lang sikt.

Vår rådgivning er fundert på erfaringer, og vi tilbyr enkle hjelpemidler som er videreutviklet under flere års aktiv drift.

Vi har en liten administrasjon og samarbeider med andre profesjonelle miljøer ved behov.

Våre praktiske konsulenttjenester er basert på kunnskap, driftserfaring og utvikling av små og mellomstore bedrifter. Derfor vet vi hvordan en bedrift fungerer og hvor skoen kan klemme.

Våre metoder er kreative, utradisjonelle og profesjonelle.


Berit Ahlbäck Konsulenttjenester i Praksis
http://www.ahlback.no